คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะ

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนและคณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มาเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด

 

Share this post