บริษัท Terabyte ได้รับรางวัล HP Best Reseller 2010

บริษัท Terabyte ได้รับรางวัล HP Best Reseller 2010

รางวัลที่ได้รับเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของบริษัท Terabyte Net Solution ที่สามารถ deliver solutions และ services ได้แบบครบวงจร โดยแสดงถึงความผู้นำใน Server and Storage ของยี่ห้อ HP เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

 

 

Share this post