2012 : มอบอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านหินตั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2012 : มอบอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านหินตั้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับ กลุ่ม Black Tiger Bigbike Club ได้ร่วมกันบริจาคเงิน อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนบ้านหินตั้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Share this post