2013 : มอบสิ่งของให้กับ อบต. และโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ณ. อ. เกาะกูด จ. ตราด

2013 : มอบสิ่งของให้กับ อบต. และโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ณ. อ. เกาะกูด จ. ตราด

คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และคณะผู้บริหารบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งพนักงานบริษัท ได้ร่วมเดินทางไปยังเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อมอบคอมพิวเตอร์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและการกีฬา ให้แก่ อบต. อำเภอเกาะกูด และเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมเกาะกูด, โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด, โรงเรียนประถมคลองเจ้า, โรงเรียนประถมอ่าวพร้าว และศูนย์เด็กเล็ก (บ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

Share this post