2012 : ถวายปัจจัย ให้กับสำนักสงฆ์ดอยวังเฮือ จ. ลำปาง

2012 : ถวายปัจจัย ให้กับสำนักสงฆ์ดอยวังเฮือ จ. ลำปาง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ผู้บริหารบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้เดินทางไปจังหวัดลำปาง เพื่อถวายปัจจัยสร้างห้องน้ำให้แก่สำนักสงฆ์ดอยวังเฮือ

Share this post