Blog

เอ็นเตอร์ไพรส์สตอเรจ (Enterprise Storage) ตอบโจทย์การรักษาข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่รั่วไหล และยังต้องสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าระบบการเก็บรักษาข้อมูลหรือที่เรียกว่า “สตอเรจ” (Storage) read more

เอ็นเตอร์ไพรส์เซิร์ฟเวอร์ (Enterprise Server) ที่ตอบทุกโจทย์ของศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ทุกวันนี้โจทย์หลักที่ฝ่ายไอทีของทุกองค์กรต้องเจอ คือ ทำอย่างไรในการปรับปรุงการทำงานของระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้มีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้น สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ในความเป็นจริงเมื่อมองผ่านวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนานมาหลายทศวรรษ จะเห็นภาพของความพยายามในการเพิ่มความสามารถของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ย้อนกลับไปตั้งแต่การนำเอ็นเตอร์ไพรส์เซิร์ฟเวอร์ (Enterprise Server) ที่มีระบบประมวลผลกลางแบบ multicore processors มาใช้,... read more