CIO’s Modernizations and Options 2010

CIO’s Modernizations and Options 2010

สำหรับงาน CIO16 ประจำปี2010 ซึ่งจัดติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่7 ที่โรงแรงพลาซ่าแอทธีนี่ เพลินจิต ในธีมงานที่มีชื่อว่า CIO?s Modernizations and Options เป็นการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอแนวคิดเชิงการจัดการ และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการระบบ IT ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดที่สุด

งานนี้ทาง Terabyte Net Solution ได้รับเชิญเข้าร่วมออกบู๊ตในนามของ Microsoft โดยเสนอ Solution ในธีมของ “Cloud Computing” ซึ่งมีแนวโน้มที่คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจในหลายองค์กรในประเทศไทย ที่สำคัญเพราะเทคโนโลยีกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นั้นเป็นประเด็นหลัก ทำให้เหล่าบรรดาผู้บริหารด้าน IT หรือกลุ่มผู้ดูแลเทคโนโลยีองค์กรเกิดการเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปตามรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มเมฆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตหันไปใช้เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ติดตั้งระบบใหม่ หรือหันไปใช้บริการด้าน Cloud Computing โดย solution ที่ทาง Terabyte ได้นำเสนอคือ “Private Cloud” บน Hyper-V โดยมี SCVMM + Self-service Portal ที่จะช่วยในการจัดการทรัพยากรในกลุ่มเมฆของเรา

 

 

Share this post