2012 : ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย จ. นครปฐม

2012 : ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย จ. นครปฐม

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิเตอร์ Micro Server จำนวน 2 ชุด ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย   จ. นครปฐม