Terabyte Solution Day 2018

terabyte solution day 2018 Blockchain หรือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์

Terabyte Solution Day 2018

Terabyte Group ได้มีการจัดงาน Terabyte Solution Day 2018 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ (The Okura Prestige Bangkok) ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ เกี่ยวกับเรื่อง Blockchain หรือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน
และสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ ในอนาคตโดยไม่มีตัวกลาง

รวมถึงเทคโนโลยีข้อมูลผลิตภัณฑ์ระดับโลกทางด้านไอทีโซลูชั่น ทั้ง Hardware, Software และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการแบบ as a Service ของ product ต่างๆ ที่จะสามารถสร้างความมั่นใจและนำไปปรับใช้กับองค์กรของลูกค้าทุกท่านได้

ทาง Terabyte Group ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีมาตลอดจนปีนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 และ พวกเราจะยังคงยึดหลักความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่ดีเพื่อลูกค้าทุกท่านต่อไป

Share this post