WUNCA and CIT & UniNOMS 2011 @ MAHIDOL UNIVERSITY

WUNCA and CIT & UniNOMS 2011 @ MAHIDOL UNIVERSITY

ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)? หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ โดย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 23 แล้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก UniNet การอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม การนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

ทั้งนี้ทางบริษัท Terabyte Net Solution ได้มีโอกาศเข้าร่วมออกบู๊ตโชว์เทคโนโลยีในส่วนของ ?Private Cloud? บน Hyper-V ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Microsoft ในช่วงเวลานี้คงจะหนีไม่พ้นกับเทคโนโลยีที่มาช่วยตอบโจทย์ คาดได้ว่าจะเป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ที่จะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไอทีในทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่ในส่วนฮาร์ดแวร์แต่รวมไปถึงวิธีการทำงานของฝ่ายไอทีและวิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตหันไปใช้เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ติดตั้งระบบใหม่ หรือหันไปใช้บริการด้าน Cloud Computing โดยบางรายเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นปรับเปลี่ยนการลงทุนโดยตั้งตัวเป็นผู้ให้ บริการด้าน Cloud Computing เองเลยก็มี
 วันนี้คุณมีก้อนเมฆกันแล้วรึยัง?

 

 

Share this post